Navigácia

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia žiakov ZŠ. Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 9. februára 2016 (utorok) o 16.00 hod. Rodičovské združenie začne v jedálni ZŠ. Bude sa diskutovať na tému Radosti a starosti školstva. Potom sa presunieme do tried, kde triedni učitelia budú informovať o polročných výsledkoch detí.

 • 7. 2. 2016

  Do galérie Vianoce 2015 boli pridané fotografie.

 • 7. 2. 2016

  Do galérie Halloween 2015 boli pridané fotografie.

 • 7. 2. 2016

  Do galérie Korčuľovanie 2016 boli pridané fotografie.

 • 7. 2. 2016

  Do galérie Príprava na Deň matiek boli pridané fotografie.

 • 4. 2. 2016

  Iniciatíva učiteľov okresu Partizánske pozýva všetkých rodičov, pedagógov a širokú verejnosť na moderovanú diskusiu Na slovíčko… s podtitulom Radosti a starosti našich škôl.

  Diskusia sa bude venovať aj týmto témam:

  • Čo ten učiteľ naozaj robí?
  • Čo všetko od detí v tých školách naozaj chcú? (obsah vzdelávania)
  • Ako sa kotúľajú do škôl aj zo škôl peniažky?
  • Odborné školstvo
  • Školstvo v zahraničí
  • Prečo nechcú byť stredoškoláci učiteľmi?

   

  Klub spoločenských organizácií
  Fabruárová ul.
  Partizánske

  17.00 hod.

 • 2. 2. 2016

  Do galérie Zber papiera I. polrok 2015/2016 boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie zberu papiera za 1.polrok šk. roka 2015/2016

 • 2. 2. 2016

  Zajtra 2. februára bude prvá hodina triednická hodina. Žiakom, ktorí boli na lyžiarskom výcviku, budú odovzdané polročné vysvedčenia.

 • 25. 1. 2016

  Do galérie Snehu málo, ale radosti veľa boli pridané fotografie.

 • 21. 1. 2016

  Do galérie 1. miesto vo vybíjanej detí ŠKD boli pridané fotografie.

 • Pozor!!! Zmena telefónneho čísla

  Od 1. februára 2016 už nebude fungovať telefónne číslo na pevnú linku do našej ZŠ. Momentálne je už aktívne nové telefónne číslo do kancelárie: 0903 893 200. Aj naďalej bude fungovať tel. číslo 0905 505 113.

 • 19. 12. 2015

  Do galérie Predvianočné aktivity v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Vianočná latka

  Každoročne sa koná na našej škole ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske športová súťaž v skoku do výšky pri tónoch vianočnej hudby - Vianočná latka. V prítomnosti hostí a fanúšikov súperili medzi sebou žiaci zo ZŠ Rudolfa Jašíka, ZŠ Malinovského, ZŠ Športovcov Veľké Bielice a žiaci usporiadajúcej školy. V príjemnom prostredí a výbornej atmosfére žiaci dosiahli výborné výsledky.

  Výsledky:

  Mladšie žiačky:

  1. miesto: Viktória Horňanová - ZŠ Rudolfa Jašíka – 119 cm

  2. miesto: Nikola Bábiková – ZŠ s MŠ Veľká okružná – 116 cm

  3. miesto: Adriana Radosová – ZŠ s MŠ Veľká okružná – 116 cm

  Mladší žiaci:

  1. miesto: Marek Švec - ZŠ Malinovského – 126 cm

  2. miesto: Ľubomír Ligocký – ZŠ Rudolfa Jašíka – 126 cm

  3. miesto: Dávid Pitron – ZŠ Športovcov V. Bielice – 126 cm

  3. miesto: Filip Duchoň - ZŠ s MŠ Veľká okružná – 126 cm

  Staršie žiačky:

  1. miesto: Martina Tomová - ZŠ s MŠ Veľká okružná – 132 cm

  2. miesto: Natália Mattová - ZŠ s MŠ Veľká okružná – 129 cm

  3. miesto: Katarína Mišovýchová - ZŠ s MŠ Veľká okružná – 126 cm

  Starší žiaci:

  1. miesto: Jakub Burák - ZŠ Malinovského – 158 cm

  2. miesto: Jaroslav Szegény – ZŠ s MŠ Veľká okružná – 155 cm

  3. miesto: Samuel Belák - ZŠ s MŠ Veľká okružná – 155 cm

  4. miesto: Dávid Bottka - ZŠ s MŠ Veľká okružná – 152 cm – hoci za v športových súťažiach cena za 4. miesto nedáva, Patrikovi bola udelená špeciálna cena za „najmenší rozdiel medzi svojou výškou a skočenou výškou“ (163-152cm).

   

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že sa im súťaž páčila a cítili sa u nás dobre a tešíme sa na ďalší ročník. Všetkým, ktorí si tieto výsledky prečítajú želáme veselé Vianoce a šťastný nový rok.

 • Vianočné prázdniny

  Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske

   

   

   

       Partizánske, 21.12.2015

   

   

  Oznámenie

   

  Riaditeľka ZŠsMŠ Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa par. 150, ods. 5, poskytuje žiakom z organizačných a technických dôvodov

   

   

  riaditeľské voľno žiakom školy

   

  dňa 8.1.2016 (piatok)

   

  Zároveň oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň, školský klub detí a materská škola.

   

   

  Odôvodnenie: 

  Základná škola s materskou školou na Veľkej okružnej v Partizánskom z technických príčin (odstávka kúrenia) nebude v prevádzke

   

   

   

     Mgr. Jana Beňušková

                                                                                                              riaditeľka školy

 • 11. 12. 2015

  Do galérie English in week boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Veľká okružná, Partizánske
  Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske
 • 0903 893 200
  0905 505 113

Fotogaléria