Navigácia

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske

   

  Vám oznamuje, že

  Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

  pre školský rok  2015/2016

   (pre deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov do 31. augusta tohto roka )

  sa uskutoční v dňoch

  3.-4. februára 2015

  od 13.00 do 16.00 hod.

  Čo potrebujete pri zápise?

  • budúceho prváka J
  • jeho rodný list a občiansky preukaz rodiča
  • peňažnú hotovosť 15 € na nákup pomôcok
    

  Čo Vám naša škola ponúka?

  • vyučovanie cudzieho jazyka
  • vyučovanie informatiky
  • starostlivosť špeciálneho pedagóga
  • záujmové útvary zamerané na myseľ, zručnosť, nadanosť, turistiku....
  • záujmové útvary zamerané na futbal a hádzanú ( pokračovanie od 5. ročníka v športových triedach )
  • množstvo akcií v mimovyučovacom čase
  • možnosť písania domácich úloh a prípravy na vyučovanie v škole
    

  Bližšie informácie nájdete na www.zsvopar.edu.sk, tč.: 0905 505 113, 7492106

  Ak máte záujem vidieť priestory našej školy a prácu so žiakmi 1. ročníka,

  príďte nás navštíviť v dňoch 27.,28. a 29.1. 2015 od 10.00 hodiny.

 • 27. 2. 2015

  Do galérie Fašiangový karneval v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 25. 2. 2015

  Do galérie Rozprávkové vretienko boli pridané fotografie.

 • 11. 2. 2015

  Do galérie Super športovec ŠKD boli pridané fotografie.

 • Matematická olympiáda 5. ročník

  21. 1. 2015

  Dňa 21.1.2014 sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematická olympiáda žiakov 5. ročníka, ktorej sa zúčasnili aj naše žiačky Gabriela Andelová a Adriana Ďurčová. Za reprezentáciu školy žiačkam ďakujeme.

  Do galérie Matematická olympiáda 5. ročník boli pridané fotografie.

 • 13. 1. 2015

  Do galérie Snehuliakovo boli pridané fotografie.

 • 29. 12. 2014

  Do galérie Vianočné posedenia boli pridané fotografie.

 • 20. 12. 2014

  Do galérie Cvičenia v prírode. boli pridané fotografie.

 • 20. 12. 2014

  Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

 • 20. 12. 2014

  Do galérie Vianočný večierok. boli pridané fotografie.

 • 18. 12. 2014

  Do galérie Výstava Vianoce v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 15. 12. 2014

  Do galérie Deti z MŠ v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 11. 12. 2014

  Do galérie Mikulášsky deň v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 11. 12. 2014

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

 • Vianočné tvorivé dielne 1.12.-3.12.2014

  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÁ OKRUŽNÁ

  Vás pozýva na

  VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

  1.12.2014 – 2.12. 2014 – 3.12. 2014

  Od 14.00 hod.

  Čo Vás čaká?

  Zdobenie sladkých medovníkov

  Výroba vianočných ozdôb a dekorácií

  Netradičné techniky a materiály

   

  Tešíme sa na Vás!

 • 27. 11. 2014

  Do galérie Ukáž, čo vieš boli pridané fotografie.

 • 27. 11. 2014

  Do galérie Imatrikulácie 2014 boli pridané fotografie.

 • 5. 11. 2014

  Do galérie Beseda o psíkovi z útulku boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  3. 11. 2014

  Oznámenie

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa par. 150, ods. 5, poskytuje žiakom z organizačných a technických dôvodov

  riaditeľské voľno žiakom školy

  dňa 3.11.2014 (pondelok).

  Zároveň oznamujem, že v uvedený deň bude v prevádzke materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

  Odôvodnenie: Dňa 3.11.2014  sa uskutoční Roadshow Moderný učiteľ, ktorého sa zúčastnia pedagogickí  pracovníci školy.  Z prevádzkových dôvodov  nie je možné zabezpečiť vyučovanie.

                                                                                               Mgr. Jana Beňušková, riaditeľka školy                                         

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Veľká okružná, Partizánske
  Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske
 • +421 038 7492106
  0905 505 113

Fotogaléria