Navigácia

 • 24. 5. 2016

  Do galérie Prváci na výlete v Bojnej boli pridané fotografie.

 • 19. 5. 2016

  Do galérie Zápis prvákov boli pridané fotografie.

 • Testovanie PIRLS na našej škole

  19. 5. 2016

  Testovanie PIRLS na našej škole

   

  Dňa 3.5.2016 sa na našej škole uskutočnilo PIRLS testovanie čiteteľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka. Dňa 12.5.2016 sa uskutočnilo náhradné testovanie pre tých žiakov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu.

  Cieľom štúdie IEA PIRLS je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Predpokladá sa, že žiaci v tomto období už zvládli techniku čítania a začínajú využívať čítanie na svoje ďalšie vzdelávanie. Vzhľadom na to, štúdia PIRLS skúma viaceré úrovne porozumenia textov rozličného typu. Popri monitorovaní žiackych výkonov v čitateľskej gramotnosti, štúdia PIRLS venuje značnú pozornosťaj čitateľským návykom a postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 4 druhy dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre rodičov, dotazník pre učiteľa a dotazník pre školu (určený riaditeľovi školy). Štúdia IEA PIRLS sa uskutočňuje v 5 ročných cykloch a Slovenská republika sa jej zúčastňuje od roku 2001.

 • Literárna nástenka

  Aj siedmaci si radi prečítajú dobrú knihu.

  Pracovať na projekte tvorivo a čítať veľmi zodpovedne museli všetci áčkari. Témy boli spoločné :Kniha, ku ktorej sa rád vraciam. Kniha, ktorá ma rozosmiala, rozplakala. Kniha, ktorá ma najviac zaujala. Siedmaci si vyberali podľa vlastného záujmu, preto prezentácie boli rôznorodé. Vyjadriť svoj názor nie je ľahké. Presvedčiť spolužiaka, aby si knihu prečítal, ešte ťažšie. O  to zaujímavejšie bolo pozorovať, ako sa tejto ťažkej úlohy zhostili. Navzájom sa inšpirovali a knihy si vymenili, požičali.

  Na záver vyučovacej hodiny si žiaci svoje práce vystavili na nástenku v triede.

 • 11. 5. 2016

  Dňa 5. mája 2016 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016. Žiaci našej školy podali krásne spevácke výkony a získali ocenenia: I. kategória: Leila Zsidová - 1.miesto, II. kategória: Lucia Štiaková - 1. miesto (súťaží za ZUŠ), Adriana Ďurčová uznanie za krásny prejav, III. kategória: Ema Kováčiková - 2.miesto, Natália Mattová - čestné uznanie (súťaží za ZUŠ). Všetkým deťom ďakujeme a sme na ne hrdí. Leile Zsidovej a Lucii Štiakovej držíme palce v krajskom kole Slávika Slovenska 2016. Do galérie Slávik Slovenska 2016 - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Psssst, tu sa hrá divadlo

  Žiaci piateho ročníka sa na chvíľu stali bábkohercami a pripravili pre svojich spolužiakov krátke divadelné predstavenia. Bábkoherci sú vraj takí čarodejníci na pódiu, ktorí vdychujú život neživým predmetom. Viac o svete fantázie a špagátikov na hodine slovenského jazyka v našom fotoalbume.

 • 1. 5. 2016

  Do galérie Les ukrytý v knihe boli pridané fotografie.

 • Zápis detí do MŠ

  2. 5. 2016

   

  RIADITEĽ ZŠ S MŠ VEĽKÁ OKRUŽNÁ V PARTIZÁNSKOM OZNAMUJE

  RODIČOM, ŽE ZÁPIS DETÍ DO MŠ SA USKUTOČNÍ V ČASE

  Od 2.mája.2016 do 13.mája.2016

  ŽIADOSTI O PRIJATIE  DO MŠ SI MÔŽETE VYZDVIHNÚŤ V BUDOVE ZŠ S MŠ

  U ZÁSTUPCU PRE MŠ. BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA  TEL.Č.: 0918 496 541

   

  Ponúkame Vám:

   

   

  • Výchovu a vzdelávanie intaktných detí a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predškolského veku.
  • Starostlivosť špeciálnych pedagógov – vypracovávanie individuálnych stimulačných programov.
  • Zabezpečenie logopedickej starostlivosti pre deti s poruchami reči.
  • Krúžok  anglického jazyka pod vedením pedagóga ZŠ.
  • Krúžok základov technickej a počítačovej gramotnosti.
  • Tanečný krúžok  vedený pedagógom  Súkromnej základnej umeleckej školy vo Veľkých Uherciach.
  • Úzku spoluprácu so ZŠ, ŠKD – uľahčujeme prechod detí z MŠ do ZŠ.
  • Úzku spoluprácu s rodinou detí, vzájomné prepojenie inštitucionálnej a rodinnej výchovy.
  • Pravidelné prezentácie na  športových, literárnych, matematických, výtvarných, hudobných, pracovných súťažiach a prehliadkach.
  • Vlastnú telocvičňu vybavenú guľôčkovým bazénom, gymnastickými a pohybovými zostavami, detskou posilňovňou.

    

            

    

 • Cestovanie po Malajzii s Dáškou Medekovou

 • 27. 4. 2016

  Do galérie English Challenge Competition boli pridané fotografie.

 • Video našej školy k Zápisu do 1. ročníka

 • Testovanie 9

  6. 4. 2016

  Všetkým žiakom 9. ročníka prajeme veľa šťastia a čertvú myseľ, nech zúročia svoje vedomosti na zajtrajšom Testovaní 9!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Veľká okružná, Partizánske
  Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske
 • 0903 893 200
  0905 505 113

Fotogaléria