Navigácia

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  28. 8. 2015

  Milí rodičia a deti, pozývame Vás na otvorenie školského roka 2015/2016.

       Stretneme sa o 8.30 hodine pred budovou základnej školy, kde na Vás budú čakať Vaši triedni učitelia a spolužiaci s krátkym programom. Po otovrení sa žiaci presunú do svojich tried. Prvý školský deň budú oboznámení so školským poriadkom a organizačnými pokynmi. Žiaci prvého ročníka môžu byť sprevádzaní aj svojimi rodičmi.

  Dôležité informácie:

  • ŠKD od 5.30 hodiny
  • Obedy sa vydávajú od 2.9.2015:

  prvý ročník 10.15h

  druhý až štvrtý ročník 10.45h

  piaty až deviaty ročník 11.40h

  • mliečna desiata sa vydáva od 7.9.2015

   

 • 12. 7. 2015

  Do galérie ZOO Lešná 7.B a .B boli pridané fotografie.

 • 3. 7. 2015

  Do galérie Talentmánia v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 2. 7. 2015

  Ocenenie – prijatie u p. primátora

  Simona Duchovičová  -  je žiačkou 8.A triedy. Je všestranne nadaná žiačka. Dosahuje výborný prospech. Počas štúdia v našej škole sa zúčastňuje  súťaží  v rôznych odboroch. Je členkou tenisového klubu, kde dlhodobo dosahuje výborné výsledky na úrovni kraja, ktoré jej umožnili účasť na majstrovstvách Slovenska.

   

  Dosiahnuté výsledky:

  Šk. rok 2014/15

  Školské úspechy:

  • 1.miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
  • 2.miesto v dejepisnej súťaži „Trinásta komnata“
  • 3.miesto v prednese poézie v Chynoranoch
  • 1.miesto v školskom kole „Štefánik“
  • účasť na krajskom kole v ľahkej atletike v Dubnici nad Váhom
  • úspešná riešiteľka matematickej olympiády, matematickej súťaži MAKS

   

  Športové úspechy:

  • na majstrovstvách regiónu sa dostala medzi 8 najlepších v dvojhre do 14 rokov
  • účasť na Majstrovstvách Slovenska do 14 rokov v Piešťanoch
  • 1.miesto  na turnaji dorastenky /do 18 rokov/ triedy „D“ v dvojhre v Nitre
  • 1.miesto vo štvorhre v Púchove
  • 1.miesto vo štvorhre kategórie „C“ v Púchove
  • 1.miesto v dvojhre  na turnaji v Trenčianskych Tepliciach
  • 2.miesto v dvojhre kategórie „D“ v Bratislave
  • 2.miesto vo štvorhre kategórie „D“ na turnaji v Hornom Sŕnii
  • 1.miesto vo štvorhre, 2.miesto v dvojhre na turnaji v Partizánskom

   

  Do galérie Simona Duchovičová boli pridané fotografie.

   

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Vyhodnotenie zberu papiera boli pridané fotografie.

 • 19. 6. 2015

  Do galérie Divadelné predstavenie v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 19. 6. 2015

  Do galérie Výlet Habakuky boli pridané fotografie.

 • 19. 6. 2015

  Do galérie Výlet Bojnice boli pridané fotografie.

 • 19. 6. 2015

  Do galérie Kresba na dlažbu 2015 boli pridané fotografie.

 • 18. 6. 2015

  Do galérie Výlet detí ŠKD do Bojnej boli pridané fotografie.

 • 18. 6. 2015

  Do galérie ŠKD v pohybe - MDD boli pridané fotografie.

 • 18. 6. 2015

  Do galérie ŠvP LOMY boli pridané fotografie.

 • 18. 6. 2015

  Do galérie Mini Playback schow boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  5. 6. 2015

  Riaditeľka ZŠsMŠ Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa par. 150, ods. 5, poskytuje žiakom z organizačných a technických dôvodov

  riaditeľské voľno žiakom 5. – 8. ročníka

  dňa 5.6.2015 (piatok)

  Zároveň oznamujem, že v uvedený deň bude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

  Odôvodnenie: 

  Základná škola s materskou školou na Veľkej okružnej v Partizánskom poriada

  32. ročník Atletických pretekov Jána Chochulu. Pretekov sa zúčastní približne 400 žiakov 1.-4. ročníka základných škôl okresu Partizánske. Všetci učitelia základnej školy sa podieľajú na organizácii tohto podujatia. Žiaci 1.-4. ročníka sa zúčastňujú pretekov. Žiaci 9. ročníkov sú pomocníkmi pri pretekoch.

  Mgr. Jana Beňušková, riaditeľka školy

   

 • Gratulujeme!

  Ján Chochula. Poznáte ho? Vídavame ho na chodbách našej školy vždy v čase obeda. Stál pri zrode našej školy. Desiatky rokov bol jej riaditeľom. Zakladateľ atletických pretekov. V tomto roku oslávil životné jubileum, 80 rokov. Blahoželáme! 

 • 18. 5. 2015

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

 • 30. 4. 2015

  Dňa 30.4.2015 sa v našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže "Slávik Slovenska 2015". Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov. Deti predviedli pekné spevácke výkony, z ktorých bolo cítiť, že si ľudovú pieseň veľmi obľúbili.

  Vyhodnotenie: I.kategória - 1.miesto - Leila Zsidová , 2.miesto - Diana Dobiášová, 3.miesto - Viki Dobiášová

  II. kategória - 1.miesto - Ema Kováčiková2.miesto - Gabriela Andelová, 3.miesto - Lucia Štiaková

  III. kategória - 1.miesto - Nina Beňová2.miesto - Natália Mattová3.miesto - Martina Ladická

  Čestné uznanie za pekný spevácky výkon získali žiaci: Nina Mattová, Ľubka Gregová, Tomáš Dobiš a Júlia Vlčanová.

  Ďeťom ďakujeme za účasť v súťaži, za predvedené výkony a postupujúcim žiakom držíme palce v okresnom kole Slávika Slovenska 2015.

 • 22. 4. 2015

  ..alebo..ako sme sa trhali o hrable, motyky, rýle, lopaty, kýble a fúriky...wink Spočiatku nám práca nevoňala, no kto skutočne odpracoval v tento deň aspoň pár minút pre okolie našej školy, mohol zažiť ten príjemný pocit z užitočnej práce. Tento pocit sa nedá opísať, len získať, zapojením rúk a nôh...ďakujeme ti, Zemička, náš domov, že máš s nami ešte trpezlivosť..a napriek nášmu často nezodpovednému správaniu, stále vydávaš svoje plody..Dnes sme ťa trošička potešili a vyčistili ...smiley

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Veľká okružná, Partizánske
  Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske
 • +421 038 7492106
  0905 505 113

Fotogaléria