Navigácia

 • 18. 12. 2014

  Do galérie Výstava Vianoce v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 15. 12. 2014

  Do galérie Deti z MŠ v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 11. 12. 2014

  Do galérie Mikulášsky deň v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 11. 12. 2014

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

 • Vianočné tvorivé dielne 1.12.-3.12.2014

  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÁ OKRUŽNÁ

  Vás pozýva na

  VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

  1.12.2014 – 2.12. 2014 – 3.12. 2014

  Od 14.00 hod.

  Čo Vás čaká?

  Zdobenie sladkých medovníkov

  Výroba vianočných ozdôb a dekorácií

  Netradičné techniky a materiály

   

  Tešíme sa na Vás!

 • 27. 11. 2014

  Do galérie Ukáž, čo vieš boli pridané fotografie.

 • 27. 11. 2014

  Do galérie Imatrikulácie 2014 boli pridané fotografie.

 • 5. 11. 2014

  Do galérie Beseda o psíkovi z útulku boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  3. 11. 2014

  Oznámenie

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa par. 150, ods. 5, poskytuje žiakom z organizačných a technických dôvodov

  riaditeľské voľno žiakom školy

  dňa 3.11.2014 (pondelok).

  Zároveň oznamujem, že v uvedený deň bude v prevádzke materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

  Odôvodnenie: Dňa 3.11.2014  sa uskutoční Roadshow Moderný učiteľ, ktorého sa zúčastnia pedagogickí  pracovníci školy.  Z prevádzkových dôvodov  nie je možné zabezpečiť vyučovanie.

                                                                                               Mgr. Jana Beňušková, riaditeľka školy                                         

 • 15. 10. 2014

  Do galérie Šarkaniáda 2014 boli pridané fotografie.

 • 14. 10. 2014

  Do galérie Jeseň v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 14. 10. 2014

  Do galérie Zoznamovací deň v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Začiatok školského roka

  2. 9. 2014

  Oznamujeme žiakom a rodičom našej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/15 sa uskutoční v utorok 2. septembra 2014  o 8.00 hod.  na školskom dvore.

  Program: 

  8.00

  • Otvorenie školského roka 2014/2015

  • Príhovor riaditeľky školy a hostí

  • Predstavenie nových členov pedagogického zboru

  • Krátky program

  8.30

  Prváci:

  • Odvedenie žiakov a rodičov do svojich tried

  • Organizáciu práce v 1. triedach preberajú triedni učitelia

  2.-9.ročník

        -  odvedenie triednymi učiteľmi do kmeňových tried

       -  prebratie školského poriadku

      -   organizácia školského roka a rozvrh hodín

  10.45

  -  obed prváci

  -  po obede prvákov podľa pokynov riaditeľky školy obed ostatných žiakov

   

  Školský klub detí je otvorený od 2.9.2014, od 6.30 do 16.00 hod.

   

      Mgr. Jana Beňušková, riad.školy

 • 27. 6. 2014

  Do galérie Deti v meste boli pridané fotografie.

 • 27. 6. 2014

  Do galérie Rodičovský deň v 1.A boli pridané fotografie.

 • 27. 6. 2014

  Do galérie Talentmánia ŠKD boli pridané fotografie.

 • 10. 6. 2014

  Do galérie Atletické preteky boli pridané fotografie.

 • 10. 6. 2014

  Do galérie Kresba na dlažbu boli pridané fotografie.

 • 10. 6. 2014

  Do galérie Miniplayback show boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  6. 6. 2014

  Riaditeľka ZŠsMŠ Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa par. 150, ods. 5, poskytuje žiakom z organizačných a technických dôvodov

  riaditeľské voľno žiakom 5. – 8. ročníka

  dňa 6.6.2014 (piatok)

  Zároveň oznamujem, že v uvedený deň bude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

  Odôvodnenie: 

  Základná škola s materskou školou na Veľkej okružnej v Partizánskom usporiada

  31. ročník Atletických pretekov Jána Chochulu. Pretekov sa zúčastní približne 400 žiakov 1.-4. ročníka základných škôl okresu Partizánske. Všetci učitelia základnej školy sa podieľajú na organizácii tohto podujatia. Žiaci 1.-4. ročníka sa zúčastňujú pretekov. Žiaci 9. ročníkov sú pomocníkmi pri pretekoch.

                                                                                                         Mgr. Jana Beňušková, riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Veľká okružná, Partizánske
  Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske
 • +421 038 7492106
  0905 505 113

Fotogaléria