• DFS Slniečko a FS Jánošík senior

      Dňa 10. novembra 2019 sa DFS Slniečko zúčastnilo galaprogramu "Zostarli sme v krpcoch" ku 20. výročiu založenia FS Jánošik senior.

      Deti krásne reprezentovali našu školu a tak spolu s "veľkými" folkloristami boli súčasťou tohto programu.

      Ďakujeme p. učiteľke Ivete Kmeťovej a jej manželovi Jankovi, ktorí deti pripravujú a tak šíria folklór aj medzi tými najmladšími. 👏🎉❤️

     • Informatika v 5. ročníku

      Na hodinách informatiky môže byť aj zábava. Žiaci 5. ročníka sa od septembra oboznamujú s hlavnou postavou prostredia Imagine - korytnačkou. S korytnačkou sa deti učia rozprávať prostredníctvom príkazov programovacieho jazyka Logo.

      Príkazy, ktoré sa žiaci učia naspamäť, zadávajú do príkazového riadka alebo vytvárajú tlačidlá, ktoré im vykreslujú rôzne obrázky. Požívajú cyklus s pevným počtom opakovaní, vedia vatvárať vlastné príkazy a do vianoc sa naučíme vytvárať jednoduché projekty s využitím udalostí a procesov.

     • Technika hrou od základných škôl


      Naši žiaci 3. a 4. ročníka na hodinách prírodovedy a pracovného vyučovania sa hrali na malé výskumné tímy, ktoré skúmali rôzne oblasti života. Meranie a váženie je súčasťou nášho každodenného života. Vyskúšať si to mali možnosť naši tretiaci. Štvrtáci zas zisťovali, ako pôsobí magnetická sila na predmety z rôznych materiálov, porovnávali silu pôsobenia magnetov rôznych veľkostí. Ďalej pomocou silomerov skúmali veľkosť sily, ktorú potrebujeme na presúvanie rôznych predmetov z jedného miesta na druhý, po rovnej ploche či naklonenej rovine. Použitím elektronických stavebníc zisťovali podmienky rozsvietenia žiarovky či roztočenia vrtuľky. Porovnávali svoje obvody a spoločne hľadali chyby, ktoré treba odstrániť, aby ich obvod bol funkčný. Ozubené kolesá sú súčasťou mnohých technických vymožeností, ktoré denne využívame. No ako pracujú? To zisťovali názorne pomocou stavebníc a vlastný

     • We Love English

      Dňa 29. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž We Love English, kde si žiaci zmerali sily v anglickom jazyku. V trojčlenných tímoch súťažili žiaci 7.-9. ročníka z 10 základných škôl - ZŠ Klátová Nová Ves, ZŠ s MŠ Dolné Vestenice, ZŠ Veľké Uherce, ZŠ s MŠ Skačany, ZŠ Malinovského Partizánske, ZŠ J. A. Komenského Zemianske Kostoľany, Gymnázium Partizánske, ZŠ R. Kaufmana Partizánske, ZŠ R. Jašíka Partizánske a naša domáca ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske.

     • Školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v šachu

      V našej škole sa dňa 5.novembra 2019 konali Školské majstrovstvá okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Nestratili sa ani žiaci našej školy. S pomedzi 17 účastníkov skončil Daniel Rybanský na 4. mieste s 3,5 bodmi zo 7 partii, Samuel Hlaváč na 7. mieste a Gabriel Podoba na 8. mieste. (obaja získali 2.5 boda) zo žiakov okresu Partizánske.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 11. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Veľkonočné tvorivé dielne
   • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
   • TalkTalk 12.-16.11. 2018
   • Viedeň 26.10. 2018
   • Mesiac úcty k starším
   • 40. výročie školy
   • Tento deň je môj - rozlúčka so školským rokom
   • Exkurzia do firmy ARTRA
   • Talentmánia detí ŠKD